Het klimaatakkoord: wat verandert er voor u? | Autobedrijf Auto Nol

Het klimaatakkoord: wat verandert er voor u?

Ruim drie en een half jaar geleden werd er in Parijs door meer dan 200 landen een klimaatakkoord gesloten. Op 28 juni jongstleden presenteerde Nederland haar eigen klimaatakkoord, gebaseerd op de doelen die in Parijs zijn gesteld. In december werd er al een voorlopig akkoord gepresenteerd, maar dit akkoord werd in de afgelopen maanden door het kabinet bijgeschaafd en aangepast. Het doel van het akkoord is het terugdringen van broeikasuitstoot. Zo is het de bedoeling dat de hoeveelheid CO2-uitstoot in Nederland, in het jaar 2030, met 49 procent is gedaald ten opzichte van het jaar 1990. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor u als automobilist, daarom gaan wij in dit artikel in op de meest relevante onderdelen van het klimaatakkoord voor automobilisten.

Kabinet investeert honderd miljoen in elektrische occasion

In de aankomende vier jaar wil het kabinet ervoor gaan zorgen dat het voor particulieren aantrekkelijker wordt gemaakt om in een elektrische auto te gaan rijden. Dit wil het kabinet bereiken door middel van een flinke investering van maar liefst honderd miljoen euro. Het rijden in een elektrische auto is momenteel vrijwel alleen aantrekkelijk voor zakelijke automobilisten, aangezien zij kunnen profiteren van belastingvoordelen. Na gemiddeld vijf jaar verdwijnen de elektrische voertuigen waarmee zakelijk is gereden vaak naar het buitenland, omdat deze als occasions nog steeds te duur zijn voor Nederlandse particulieren. Om de particuliere automobilist tegemoet te komen, hoopt het kabinet door middel van deze grote investering ongeveer 80.000 particulieren over te halen om in een elektrische auto te gaan rijden. Bij de verkoop van elke elektrische occasion komt namelijk een subsidie van 1.500 euro beschikbaar. Deze subsidie is door de koper te gebruiken voor de aanschaf van het voertuig, het plaatsen van een laadpaal of voor laadtegoed.

Accijnsverhoging op benzine gaat niet door

In het klimaatakkoord van december 2018 werd bekend dat er een accijnsverhoging op diesel én benzine zou komen. Het kabinet heeft daar echter toch vanaf gezien. Er komt nu alleen een accijnsverhoging op diesel. De reden dat er geen accijnsverhoging op benzine komt, is omdat het kabinet wil voorkomen dat de niet-elektrische automobilist opdraait voor de kosten van de stimulering van elektrisch rijden. De accijns op diesel wordt in 2021 en in 2023 verhoogd met één cent. Elk jaar wordt er door het kabinet bekeken hoeveel elektrische auto’s er zijn verkocht. Als meer elektrische voertuigen zijn verkocht dan verwacht, wordt de stimulering versneld afgebouwd. Wanneer er namelijk teveel elektrische occasions worden verkocht met subsidie, kan dit Nederland meer geld gaan kosten dan verwacht.

Rekeningrijden vanaf 2026

Daarnaast is het ‘rekeningrijden’ een belangrijk onderdeel van het klimaatakkoord voor automobilisten. Het uitgangspunt van rekeningrijden is dat de automobilist verplicht wordt om wegenbelasting te gaan betalen op basis van het aantal gereden kilometers. Hier wordt nu echter nog geen concreet besluit over genomen. Wanneer er meer mensen elektrisch gaan rijden, zal het inkomen vanuit de accijnzen afnemen. Om deze reden zal er moeten worden gedacht aan een vorm van rekeningrijden. Vanaf 2026 zal het rekeningrijden daadwerkelijk worden ingevoerd. Tot die tijd wordt er in Nederland geëxperimenteerd met drie verschillende varianten, zodat een volgend kabinet op basis van de resultaten kan kiezen voor een variant die het beste voor de Nederlandse automobilisten werkt. Er zal worden geëxperimenteerd met de volgende drie mogelijkheden:

1. Elektrische auto’s moeten betalen naar gebruik, fossiele brandstofauto’s blijven in het huidige stelsel. Daarnaast is er geen spitsheffing;
2. Iedereen betaalt per kilometer, zonder een spitsheffing;
3. Iedereen betaalt per kilometer, met een spitsheffing.

Zorgeloos mobiel met Auto Nol

Het klimaatakkoord gaat waarschijnlijk gevolgen hebben voor bijna iedereen in Nederland. Wat dat betreft is het goed om te weten dat wij uw partner zijn als het om mobiliteit gaat. Wij zijn namelijk op de hoogte van alle kabinetsplannen en passen onze dienstverlening hier op aan. Daarom vindt u bijvoorbeeld nu al regelmatig hybride en elektrische occasions in ons aanbod. Bovendien zijn onze technici en onze werkplaats helemaal ingericht op het onderhoud van deze hypermoderne auto’s. Wat uw mobiliteitswensen ook zijn, wij zullen ook de komende jaren gewoon voor u klaarstaan.